Vitrineskabe

Hepplewhite vitrineskab JF2

 
Hepplewhite vitrineskab mahogni  
 
B: 120
H: 160
D: 47
Solgt
Hepplewhite vitrineskab JF2