Stole

Salonstole

 
Seks (plus en ekstra ) Hepplewhite salonstole af mahogni med nyere betræk
Salonstole